Projekt SeSCo

Semantična storitvena baza za napovedno vzdrževanje v kovinarstvu in strojništvu (ang. Semantic Service Cockpit for a predictive maintenance of metal shaping and machining)

Namen projekta je razvoj platforme SeSCo v projektnem konzorciju z vodilnim razvojnim partnerjem Pumacy Technologies AG.

Projekt je osredotočen na področja strojnega preoblikovanja, toplotne in strojne obdelave kovin, numeričnega krmiljenja strojev, industrijske avtomatizacije (IA), informacijsko-komunikacijske opreme (IKO) ter storitev (IKS). Zaradi različnih hitrosti razvoja posameznih področij, je projekt zelo zahteven. Primer: stroj za preoblikovanje kovin iz 1990 danes izdeluje prav tako dobre (kvalitetne) izdelke kot leta 1990. Z napredkom numerične kontrole je stroj danes lahko bolj produktiven. Če tega podjetja ne izkoriščajo, zaostajajo pri produktivnosti in niso konkurenčna. IA v letu 1990 je že omogočala prve prihranke, a ni primerljiva z učinkovitostjo danes. Na IKT področju pa je napredek še silovitejši. IKO je v letu 1990 pričela z vzpostavljanjem standardov (prvi internetni standardi), IKS, ki pa temeljijo na tem omrežju, pa so silovit zagon dobili šele v zadnjem desetletju. Izziv projekta je, kako vzpostaviti enotno platformo za vsa ta raznolika področja in jo hkrati implementirati v sistem, ki bo trajno uporaben v proizvodnem procesu.

Vse večja fleksibilnost proizvodnih procesov in soodvisnost proizvodnih zmogljivosti zahteva kompleksne in zahtevne sisteme. Ti povečujejo možnosti za zaplete, motnje in zaustavitve, ki jih ni več mogoče upravljati s klasičnimi strategijami vzdrževanja. V kolikor potrebne infromacije niso pravočasno na voljo ali v organizaciji ni dovolj izkušenj za hitro diagnozo napak, ima omenjeno lahko vpliv na nepotrebne zaustavitve proizvodnih linij, kar ima velik vpliv na uspešnost poslovanja podjetja.

Cilj projekta je vzpostavitev napovedanega vzdrževanja v fleksibilnem proizvodnem sistemu z namenom razvoja tehnologij s pomočjo katerih bomo pravočasno pridobili podatke iz heterogenih naprav, strojev in robotov proizvodnih linij.

Podatki bodo osnova platformo “SeSCo – Semantic Service Cockpit”, ki bo v zgodnji fazi pomagala zanesljivo prepoznati potencialne vire napak in jih bo znal v primeru težav ovrednotiti tako, da bo ponudil preizkušene rešitve.

Integracija platforme naj bi podjetju KLS omogočila, da bo podjetje lahko bolj konkurenčno in bolj odzivno v okviru vzdrževanja ter napovedi okvar, kar bo izboljšalo delovanje proizvodnih linij s pravočasnim odkrivanjem napak. S tem želimo izboljšati razmerje med preventivnimi in korektivnimi ukrepi ter izboljšati kazalnike produktivnosti (OEE) in hkrati zmanjšati stroške vzdrževanja.

Projekt delno sofinancira program EUROSTARS (za Slovenijo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki omogoča financiranja raziskav za inovativna mala in srednje velika podjetja in hkrati spodbuja inovacije ter tehnološki razvoj.

Projektni podatki