Fotovoltaični elektrarni na objektih KLS Ljubno

Sofinanciran projekt: "Sončna elektrarna KLS1 in KLS2".

Na strehi objektov KLS Ljubno smo postavili dve sončni elektrarni s skupno nazivno močjo skoraj 1.986 kWp. Na leto bomo proizvedli dobri dve gigavatni uri električne energije. Večino bomo porabili v podjetju. Z elektrarno bodo emisije ogljikovega dioksida zmanjšane za približno 1050 ton na leto.

Podjetje z investicijo zmanjšuje porabo električne energije iz omrežja in povečuje delež v Sloveniji proizvedene električne energije iz obnovljivih virov.

Cilji investicije/načrtovani rezultati:

  • povečati proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,
  • zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje,
  • pripomogli bomo k doseganju ciljev Evropske unije, katere glavni cilj je zmanjšati vplive na okolje.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Projektni podatki

  • Trajanje: od marec 2022 do december 2022
  • Naziv operacije: JR SE OVE 2021 - KLS LJUBNO