Razvoj kadrov in kadrovska politika

Razvoj kadrov in kadrovska politika

KLS je dober delodajalec. S stalnim napredkom podjetja odpiramo nova delovna mesta in zaposlujemo nove sodelavce. Svojo največjo pozornost posvečamo graditvi dobrih odnosov z zaposlenimi. Naši medsebojni odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju.

Sodelujemo z osnovnimi, srednjimi in višjimi šolami iz našega območja. Že osnovnošolcem dajemo priložnosti, da spoznajo poklice. Študentom in dijakom omogočamo praktično delo in s tem pridobivanje delovnih izkušenj v času obvezne prakse in počitniškega dela s ciljem, da so se po končanem šolanju čim prej sposobni uspešno vključiti v delo.

Zavedamo se, da so zadovoljni in strokovno usposobljeni zaposleni zelo pomembni za uspešno delo družbe in njeno stalno povečevanje konkurenčnosti.

Naša kadrovska politika zato sloni na povečevanju deleža ključnih kadrov v skupnem številu zaposlenih. Čim večje število najodgovornejših strokovnih in vodstvenih kadrov želimo pridobiti z vertikalno mobilnostjo kadrov v podjetju.

Zelo zahtevni proizvodni procesi, visoka kakovost proizvodov in storitev, potrebne veščine pri sodelovanju in razvoju trga, proizvodov in proizvodnih procesov zahtevajo strokovne kadre s specifičnimi znanji, ki jih morajo zaposleni pridobivati in razvijati po končanem šolanju, ko se vključijo v delo v naši družbi.

Od vseh zaposlenih pričakujemo inovativnost. Zlasti pa jo pričakujemo od strokovnega in vodstvenega kadra. Za uvrstitev med ključne kadre družbe je potrebno dokazati inovativnost.

Uspešno delo sloni na odgovornosti. Družba je lahko do svojih odjemalcev in vseh, ki z njo sodelujejo odgovorna toliko, kot so odgovorni zaposleni. Zato od zaposlenih pričakujemo, da svoje delo opravijo kakovostno in pravočasno in v zvezi s tem prevzamejo vso potrebno odgovornost. Zaposleni, ki s svojim delom ni potrdil osebne odgovornosti se ne more uvrstiti med ključne kadre.

Pomembna sestavina naše kadrovske politike je pripadnost in lojalnost družbi KLS. Iz poslovne kulture podjetja izhaja poudarek na etičnost pri delu, v obnašanju, medsebojnih odnosih in komuniciranju znotraj in zunaj podjetja.

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

  • odgovorne,
  • proaktivne,
  • pozitivne in
  • timsko naravnane sodelavce.