Politika kakovosti

Politika kakovosti

Naše prepričanje je, da je kakovost argument v prodaji zato pojem politika kakovosti razumemo širše.

V KLS načrtujemo in razvijamo proizvodne procese, ki dosegajo visoko stopnjo zanesljivosti. Imamo zanesljiv sistem odkrivanja napak in trajno dosegamo najboljšo kakovost dobavljenih proizvodov. Pri odjemalcih dosegamo kakovost v poprečju manj kot en (1) ppm in eno (1) reklamacijo na dva milijona dobavljenih kosov.

Našo kakovost potrjujemo tudi s pravočasnimi dobavami naročenih proizvodov. Ne zamujamo z dobavami. Maksimalno se potrudimo, da našim kupcem ustrežemo tudi v primeru sprememb »v zadnji minuti«.

Našim odjemalcev nudimo najboljšo strokovno podporo že v fazi načrtovanja proizvoda, izdelave prototipov in začetnih vzorcev s kvalitetnimi in stroškovno učinkovitimi rešitvami ter dobavo kakovostnih proizvodov v prvem poskusu in pričakovanem roku dobave.

Zavedamo se, da kakovosti proizvodov ne dosežemo le s kontrolo izdelkov. Zato posvečamo veliko pozornost preizkušanju tehnične ustreznosti merilne opreme, proizvodov, kakovosti materialov, tehnoloških postopkov, zanesljivosti proizvodnih procesov in znanju zaposlenih. V ta namen vzdržujemo tesne stike z odjemalci in dobavitelji, da bi v čim boljši meri uskladili naša in njihova pričakovanja.

Smo zelo fleksibilni in se prilagajamo posebnim zahtevam naših odjemalcev. Spremljamo zadovoljstvo vseh odjemalcev in sprejemamo potrebne ukrepe za ohranitev njihovega visokega zadovoljstva z našo kakovostjo proizvodov in storitev.

Najvišja kakovost

Pri dobavljenih proizvodih dosegamo:

  • manj kot 1 PPM,
  • manj kot 1 reklamacijo na milijon dobavljenih kosov,
  • nič zamud pri dobavah.