Sodelovanje z okoljem in lokalno skupnostjo

Sodelovanje z okoljem in lokalno skupnostjo

KLS je družbeno odgovorno podjetje. Svoj odgovoren odnos do okolja in lokalne skupnosti smo opredelili v poslovni politiki družbe in je sestavina vsakdanjega dela in obnašanja zaposlenih in družbe kot celote.

KLS je dober delodajalec.

S stalnim napredkom podjetja odpiramo nova delovna mesta in zaposlujemo nove sodelavce. Svojo največjo pozornost posvečamo graditvi dobrih odnosov s sodelavci.

Vemo, da je potreben kvalitetni proces izobraževanja že na osnovno šolski stopnji, da nato lahko mladi iz našega okolja dosegajo odlične rezultate pri poklicnem izobraževanju in višjih stopnjah izobraževanja. Zato sodelujemo in z donacijami podpiramo delo osnovnih šol in drugih izobraževalnih ustanov na našem območju.

Že osnovnošolcem dajemo priložnosti, da spoznajo poklice. Študentom in dijakom omogočamo praktično delo in s tem pridobivanje delovnih izkušenj v času obvezne prakse in počitniškega dela. Vsako leto podeljujemo štipendije dijakom in študentom. Trenutno dajemo 19 štipendij.

Mislimo, da športno udejstvovanje pomembno za razvoj osebnih lastnosti kot so vztrajnost, skupinsko delo in tekmovalnost, ki so potrebne za uspešno poklicno delo. Zato podpiramo športno dejavnost v ožjem lokalnem okolju.

Kultura ima visoko mesto v naši poslovni politiki. V lokalni skupnosti Zgornje savinjskih občin podpiramo različne vrste kulturnih dejavnosti, v katerih se z aktivnim sodelovanjem razvija osebnostna kultura ljudi in okolja v katerem deluje naša družba.

Svoje sočutje do socialnih in humanitarnih problemov v okolju kjer delujemo izkazujemo z različnimi pomočmi v obliki donacij prostovoljnim društvom in organizacijam, katerih dejavnost temelji na prostovoljnem delu.

\

Narava in tehnika z roko v roki

Podpiramo:

  • izobraževanje, prek 30 praktikantov letno in štipendiramo 19 dijakov in študentov,
  • šport, smučarski skoki, ženski Odbojkarski klub KLS Ljubno ob Savinji,
  • kulturo, Godba Zg. Savinjske doline, Kulturni dom Ljubno in
  • prostovoljstvo, gasilska društva.