Sodelovanje z okoljem in lokalno skupnostjo

Sodelovanje z okoljem in lokalno skupnostjo

KLS je družbeno odgovorno podjetje. Svoj odgovoren odnos do okolja in lokalne skupnosti smo opredelili v poslovni politiki družbe in je sestavina vsakdanjega dela in obnašanja zaposlenih in družbe kot celote.

KLS je dober delodajalec. S stalnim napredkom podjetja odpiramo nova delovna mesta in zaposlujemo nove sodelavce. Svojo največjo pozornost posvečamo graditvi dobrih odnosov z zaposlenimi.

Sodelujemo z osnovnimi, s srednjimi in višjimi šolami iz našega območja. Že osnovnošolcem dajemo priložnosti, da spoznajo poklice. Študentom in dijakom omogočamo praktično delo in s tem pridobivanje delovnih izkušenj v času obvezne prakse in počitniškega dela.

Mislimo, da športno udejstvovanje razvija osebne lastnosti, ki so potrebne za uspešno delo. Zato podpiramo športno dejavnost v ožjem lokalnem okolju.

Kultura ima visoko mesto v naši poslovni politiki. V lokalni skupnosti Zgornje savinjskih občin podpiramo različne vrste kulturnih dejavnosti, v katerih se z aktivnim sodelovanjem razvija osebnostna kultura ljudi med katerimi deluje naša družba.

V okolju kjer delujemo svoje sočutje do socialnih in humanitarnih problemov izkazujemo z različnimi pomočmi v obliki donacij prostovoljnim društvom in organizacijam, katerih dejavnost temelji na prostovoljnem delu.

\

Narava in tehnika z roko v roki

Podpiramo:

  • izobraževanje, prek 30 praktikantov letno,
  • šport, smučarski skoki, OK KLS Ljubno ob Savinji,
  • kulturo, Godba Zg. Savinjske doline in
  • prostovoljstvo, gasilska društva.