Politika in cilji na področju ravnanja z okoljem

Politika in cilji na področju ravnanja z okoljem

Družba KLS ima odgovoren odnos do varovanja in ohranjanja okolja ter preprečevanja onesnaževanja okolja. V okolju, kjer družba KLS posluje, izvaja svojo vlogo kot družbeno odgovorno podjetje.

KLS je družbeno odgovorno podjetje in ima odgovoren odnos do varovanja okolja, preprečevanja njegovega onesnaževanja in s tem ohranjanja okolja.

Svojo odgovornost na področju ravnanja z okoljem izvajamo tako, da upoštevamo načela sonaravnega bivanja z okoljem in spoštujemo ustrezne zakonske in druge okoljske zahteve. Z racionalno rabo električne energije, obvladovanjem porabe olj in emulzij ter z nadzorom in ustreznim ravnanjem in s sortiranjem odpadkov zaradi njihove reciklaže in ponovne uporabe, zmanjšujemo obremenjevanja okolja, s tem pa tudi znižujemo stroške in tako povečujemo našo konkurenčnost.

Ocenjevanje in zmanjševanje tveganja ter zaznavanje priložnosti za izboljšanje sistema ravnanja z okoljem je sestavni del našega stalnega napredka.

Vodstvo skrbi, da se politika ravnanja z okoljem izvaja s strani vseh zaposlenih v družbi KLS. S politiko ravnanja z okoljem se seznani in jo je dolžno izvajati osebje zunanjih izvajalcev, ki stalno ali občasno delujejo v družbi KLS, na voljo pa je tudi širši javnosti.

Okolica KLS Ljubno d.d.

Narava in tehnika z roko v roki

Podpiramo:

  • izobraževanje, prek 30 praktikantov letno in štipendiramo 19 dijakov in študentov,
  • šport, smučarski skoki, ženski Odbojkarski klub KLS Ljubno ob Savinji,
  • kulturo, Godba Zg. Savinjske doline, Kulturni dom Ljubno in
  • prostovoljstvo, gasilska društva.