Sofinanciranje projekta novih izdelkov programa pogoni

20.02.2023
Projekt podprt z javnim razpisom za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Naše podjetje KLS Ljubno d.o.o. je bilo uspešno pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, ki ga je objavila Javna agencija SPIRIT Slovenija. Na razpisu so nam iz Mehanizma za okrevanje in odpornost odobrili sofinanciranje za naš projekt Proizvodnja zobatih obročev z notranjim ozobjem za POGON avtomobilov.

Namen javnega razpisa je predvsem spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Investicija bo v KLS prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest. Posledično je investicijski projekt zelo pomemben tudi za globalni in hitrejši razvoj avtomobilske industrije v smeri zniževanja ogljičnega odtisa in prehod na zelene, čistejše tehnologije. Več informacij o projektu lahko najdete na: www.kls.si/projekti/novi-pogoni.

< Arhiv novic
Dobrodošli

Glavne novosti

  • Mirko Strašek, naš direktor, prejel Red za zasluge
  • Praznovanje 170 milijontega kosa
  • KLS prejel priznanje EY za najuspešnejše družinsko podjetje v Sloveniji 2017
  • Nagrada Strateško partnerstvo s strani skupine Schaeffler

Objava ali povzemanje novic brez pisnega dovoljenja uprave KLS Ljubno d.o.o. ni dovoljeno!