Podeljeni glavni donaciji v letu 2013

05.12.2013
Donaciji Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu Mozirje in Splošni bolnišnici Celje

KLS je v letu 2013 dosegel načrtovani napredek in vse glavne poslovne cilje. Dobro smo poslovali.

Skladno z našo politiko družbeno odgovornega podjetja smo tudi letos del našega dohodka namenili za sodelovanje in podporo humanitarnim, športnim in kulturnim dejavnostim v našem ožjem okolju. Velik del finančnih sredstev smo namenili za dobrodelne namene. Največji delež smo namenili dvema projektoma in sicer:

  • Splošni bolnišnici Celje: za sofinanciranje nakupa nove porodne postelje za porodnišnico;
  • Zgornje Savinjskemu zdravstvenemu domu Mozirje: za sofinanciranje nakupa vozila za reševalne prevoze onkoloških in dializnih bolnikov.

Slavnostna podelitev obeh donacij je bila torek, 26.11.2013, v avli družbe KLS na Ljubnem.

Donacija KLS 2013 Zgornjesavinjski ZD Mozirje in SB Celje

< Arhiv novic
Dobrodošli

Glavne novosti

  • Mirko Strašek, naš direktor, prejel Red za zasluge
  • Praznovanje 170 milijontega kosa
  • KLS prejel priznanje EY za najuspešnejše družinsko podjetje v Sloveniji 2017
  • Nagrada Strateško partnerstvo s strani skupine Schaeffler

Objava ali povzemanje novic brez pisnega dovoljenja uprave KLS Ljubno d.o.o. ni dovoljeno!