Donacija Splošni bolnišnici Celje

KLS poslovna politika narekuje nenehen dvig kakovosti proizvodov in storitev ter povečevanje zadovoljstva odjemalcev. Poslovna kultura in poslovna politika KLS sta dolgoročno naravnani na stalno in postopno povečevanje zadovoljstva vseh, ki direktno ali posredno sodelujejo pri našem napredku in razvoju ter s svojo dejavnostjo podpirajo naš razvoj.

Predaja donacije SB Celje 2011

Pomembno mesto v KLS poslovni politiki zavzema odnos do okolja in družbena odgovornost. KLS družbeno odgovornost razumemo na svoj način. Razumemo jo nekoliko drugače kot tisti, ki neprestano govorijo in razmišljajo »kaj je država naredila za mene oz. za nas?«. Mi mislimo, da se je potrebno vprašati tudi »kaj pa sem jaz oz. mi naredili za našo državo Slovenijo?«. Družbeno odgovornost razumemo tako, da moramo dosegati dovolj dobre poslovne rezultate, ki bodo omogočili nam in vsem, ki z nami sodelujejo, trajni napredek in razvoj. Takšno poslovno politiko uveljavljamo že nekaj let. Stalno povečujemo kakovost našega dela ter z izvirnimi rešitvami dosegamo vsako leto boljše rezultate. Postali smo dobro podjetje, kar nam priznavajo tudi naši kupci in drugi. Trajno povečujemo ugled KLS v evropskem in globalnem poslovnem okolju.

Podjetje KLS Ljubno skozi vse leto podpira lokalno okolje: gasilska, kulturna in športna društva ter prireditve, ki temeljijo predvsem na prostovoljstvu. Vsako leto del zaslužka namenimo tudi v večji dobrodelni namen. Tako je letos našo donacijo v višini 5.000,00 EUR prejela Splošna bolnišnica Celje za sofinanciranje stroškov operativnih posegov z robotom za zdravljenje raka prostate.

< Arhiv novic
Dobrodošli

Glavne novosti

  • Mirko Strašek, naš direktor, prejel Red za zasluge
  • Praznovanje 170 milijontega kosa
  • KLS prejel priznanje EY za najuspešnejše družinsko podjetje v Sloveniji 2017
  • Nagrada Strateško partnerstvo s strani skupine Schaeffler

Objava ali povzemanje novic brez pisnega dovoljenja uprave KLS Ljubno d.o.o. ni dovoljeno!