Donirali smo Splošni bolnišnici Celje

26.10.2012
Tudi letos smo glavno donacijo namenili Splošni bolnišnici Celje.

KLS poslovna kultura in poslovna politika je dolgoročno naravnana na stalno in postopno povečevanje zadovoljstva vseh, ki direktno ali posredno sodelujejo pri našem napredku in razvoju in s svojo dejavnostjo podpirajo naš razvoj.

Pomembno mesto v naši poslovni politiki zavzema naš odnos do okolja in naša družbena odgovornost. Našo družbeno odgovornost razumemo tako, da moramo dosegati dovolj dobre poslovne rezultate, ki bodo omogočili nam in vsem, ki z nami sodelujejo, trajni napredek in razvoj. Takšno poslovno politiko uveljavljamo že nekaj let. Stalno povečujemo kakovost našega dela in z izvirnimi rešitvami dosegamo vsako leto boljše rezultate. Postali smo dobro podjetje. To nam priznavajo naši kupci in drugi. Trajno povečujemo ugled KLS v evropskem in globalnem poslovnem okolju.

Tudi letos smo se odločili, da bomo del našega zaslužka namenili v dobrodelni namen. Poleg več manjših pomoči smo glavno donacijo v vrednosti 5.000 evrov namenili Splošni bolnišnici Celje.

Donirana sredstva bo Splošna bolnišnica Celje namenila za nabavo:

Sistema za možgansko bipolarno elektro kirurgijo tipa Codman Malis CMC V.

Sistem bo kirurgom bolnišnice omogočil bolj natančno in varno delo v možganskih strukturah, saj je ciljno razvit za minimalno invazivne posege pri operativnem delu v možganskem tkivu. Cena bipolarnega elektro kirurškega generatorja z modularnim operativnim sistemom in pripadajočo opremo je približno 25.000,00 evrov.

Donacija v vrednosti 5.000 eur za SB Celje

< Arhiv novic
Dobrodošli

Glavne novosti

  • Mirko Strašek, naš direktor, prejel Red za zasluge
  • Praznovanje 170 milijontega kosa
  • KLS prejel priznanje EY za najuspešnejše družinsko podjetje v Sloveniji 2017
  • Nagrada Strateško partnerstvo s strani skupine Schaeffler

Objava ali povzemanje novic brez pisnega dovoljenja uprave KLS Ljubno d.o.o. ni dovoljeno!